بازدید کننده و خیر گرامی 

شما در حال بازدید از بخش کمک به تهیه کالای اساسی به عنوان شخصیت حقوقی می باشید

پیش از استفاده از این بخش شما بایستی نسبت به ثبت نام اقدام نمایید. به این منظور با ثبت اطلاعات خود از طریق فرم ثبت نام پس از ۲۴ ساعت با شما تماس گرفته خواهد شد و پس از اعتبارسنجی دسترسی مورد نظر ارائه می گردد. 

به منظور کمک برای تامین و تهیه کالای اساسی در قالب کمک کالا/مصالح یا معادل ریالی آن، می بایست از طریق لینک ذیل وارد بخش مربوطه شوید 

پس از ورود شما میتوانید میزان کمک های انجام شده تا کنون و میزان مورد نیاز هر قلم کالا/مصالح را مشاهده و درخواست مشارکت خود را در این امر خداپسندانه ثبت نمایید