خیر گرامی 

در صورتی که نماینده حقوقی سازمان، شرکت، موسسه یا سایر ارگان های حقوقی می باشید می بایست اطلاعات حقوقی خود را از این قسمت تکمیل نمایید.پس از آن از طریق مرکز تماس ۲۴ ساعته سامانه با شما تماس گرفته خواهد شد و در صورت تایید اطلاعات، دسترسی لازم جهت ورود به بخش کمک به ساخت مسکن حقوقی به شما ارائه خواهد شد همچنین پس از کمک از قسمت حساب کاربری خود می توانید گزارشات مربوطه را دریافت نمایید.