بازدید کننده و خیر گرامی 

شما در حال بازدید از صفحه کمک به ساخت مسکن به عنوان شخصیت حقیقی می باشید

در صورتی که مایل به کمک به صورت یک شخص حقیقی می باشید می توانید وارد این قسمت شده و یکی از گزینه های انتخاب منزل به تفکیک استان، جستجوی کد منزل تحت حمایت مساجد و یا حمایت مستقیم، کمک خود را انجام دهید. همچنین پس از کمک از قسمت حساب کاربری خود می توانید گزارشات مربوطه را دریافت نمایید.