* کمک به ساخت مسکن یاری دهندگان حقیقی

خیر گرامی 

در صورتی که مایل به کمک به صورت یک شخص حقیقی می باشید می توانید وارد این قسمت شده و یکی از گزینه های انتخاب منزل به تفکیک استان، جستجوی کد منزل تحت حمایت مساجد و یا حمایت مستقیم، کمک خود را انجام دهید. همچنین پس از کمک از قسمت حساب کاربری خود می توانید گزارشات مربوطه را دریافت نمایید. 

* کمک به ساخت مسکن یاری دهندگان حقوقی

خیر گرامی 

در صورتی که نماینده حقوقی سازمان، شرکت، موسسه یا سایر ارگان های حقوقی می باشید می بایست اطلاعات حقوقی خود را از این قسمت تکمیل نمایید.پس از آن از طریق مرکز تماس ۲۴ ساعته سامانه با شما تماس گرفته خواهد شد و در صورت تایید اطلاعات، دسترسی لازم جهت ورود به بخش کمک به ساخت مسکن حقوقی به شما ارائه خواهد شد همچنین پس از کمک از قسمت حساب کاربری خود می توانید گزارشات مربوطه را دریافت نمایید. 

* کمک به تهیه کالای اساسی یاری دهندگان حقیقی

خیر گرامی 

در صورتی که مایل به کمک به تامین کالای اساسی به صورت یک شخص حقیقی می باشید می توانید وارد این قسمت شوید. پس از ورود شما میتوانید میزان کمک های انجام شده تا کنون و میزان مورد نیاز هر قلم کالا/مصالح را مشاهده و درخواست مشارکت خود را در این امر خداپسندانه ثبت نماییدهمچنین پس از کمک از قسمت حساب کاربری خود می توانید گزارشات مربوطه را دریافت نمایید. 

* کمک به تهیه کالای اساسی یاری دهندگان حقوقی

خیر گرامی 

در صورتی که مایل به کمک به تامین کالای اساسی به صورت یک شخص حقوقی می باشید می توانید وارد این قسمت شوید. پس از ورود شما میتوانید میزان کمک های انجام شده تا کنون و میزان مورد نیاز هر قلم کالا/مصالح را مشاهده و درخواست مشارکت خود را در این امر خداپسندانه ثبت نماییدهمچنین پس از کمک از قسمت حساب کاربری خود می توانید گزارشات مربوطه را دریافت نمایید.