رزمایش کمک مومنانه

مواسات رکن مهم جامعه‌پردازی اسلامی است

۱۳۹۹/۰۱/۲۱ رهبر عزیز انقلاب

مشاهده طرح

بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل

هدف از این طرح هدفمندسازی کمک‌های مردمی با شفافیت مالی، در راستای حمایت از مناطق آسیب دیده از سیل می‌باشد

مشاهده طرح

طرح کرامت

هدف از این طرح مرمت و تکمیل پروژه هایی از قبیل سالن ورزشی، مسجد، خانه بهداشت و.. در مناطق کم برخوردار می باشد

مشاهده طرح

طرح بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله

هدف از این طرح کمک به رفع نیازمندی‌های مردم زلزله زده کرمانشاه در بخش مسکن مخصوصا در مناطق روستایی می باشد

مشاهده طرح

طرح بازسازی مناطق حاشیه شهر

هدف از این طرح توجه به معضل حاشیه نشینی با ارائه امکانات مناسب شهری، بهداشتی، مسکن، آموزشی و رفاهی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی در این مناطق می باشد

مشاهده طرح

طرح پروژه های محرومیت زدایی

هدف از این پروژه ها رفع محرومیت از مناطق محروم به پیروی از دستور مقام معظم رهبری و ایجاد امید در میان مردم، تقویت پیوندهای اجتماعی و استفاده حداکثری از ظرفیت خیرین دریادل توسط همه دلسوزان نظام می باشد

مشاهده طرح