در حال بارگذاری ...

طرح کمک مومنانه

مواسات رکن مهم جامعه پردازی اسلامی است.

بیانات رهبر انقلاب 1399/01/21

سایر طرح ها ورود به طرح

سامانه عمران اجتماعی

سامانه عمران اجتماعی با هدف پوشش دهی کلیه ی طرح های اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین طراحی شده است، از بخش ذیل می توان طرح های بارگذاری شده بر روی سامانه را مشاهده نمود. در حال حاضر علاوه بر طرح رزمایش کمک مومنانه، بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل نیز از دیگر طرح های فعال این سامانه می باشد. طرح های سامانه شامل مواردی که مشاهده می کنید می باشند که هرکدام بر اساس کدینگ تعریف شده ی منطقی سامانه، کدگذاری شده اند. این کدگذاری امکان دسترسی ساده تر به اطلاعات و گزارشگیری های مدیریتی ساده تر را فراهم می کند.